DLA kutatás

DLA kutatásom célja:
A Vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó, tanulók számára fejlesztett reflektív gondolkodásmód gyakorlatának képes önértékelő módszer alapján való fejlesztése. Az új értékelési módszer feladatlapjainak fogalmi felépítése, grafikai tervezése.

https://folyoiratok.oh.gov.hu/szerzok/paal-zsuzsanna

Az általam fejlesztett feladatlapok (melyek a vizuális kultúra tantárgyat tanulók számára készültek) az alkotó folyamatok megértését, új ismeretek feldolgozását és (az önértékelés alapján) saját vizuális művészeti gyakorlatunk javítását eredményezheti.
A tanári és tanulói értékelő munka párhuzamos vizsgálatával az értékelő folyamat problémái feltárásra kerülhetnek, és az értékelési módszerek finomodnak.

A nemzetközi kutatás alapján, rajztanárok számára fejlesztett képes értékelő módszer kidolgozása Talita Groenendijk és Folkert Haanstra (Amszterdami Képzőművészeti Főiskola) nevéhez fűződik. A Vizuális Kultúra tantárgy lényegét jelentő, képekben való gondolkodáshoz jól alkalmazkodó értékelési forma meghonosításával az értékelőeszköz az oktatás eszközévé válik.

Kutatásomban olyan egyéni eszközfejlesztést készítek, amely a Vizuális kultúra tantárgy sokszínű feladatainak értékelését teszi lehetővé, az eddigi értékelési metodikától eltérő módon.

Az alábbi két pdf-ben, az (ön)értékelő lapok elméleti és gyakorlati háttere és a kutatás lényege olvasható:

2020-ELMÉLET-Vizuális értékelőlapok-Paál Zsuzsanna

2020-GYAKORLAT-Vizuális értékelőlapok-Paál Zsuzsanna

Kipróbálás alapján az a tapasztalat, hogy az értékelőlapok kitöltése után a tanulók számára a feladatok lényege és a különböző részfeladatok közötti összefüggések sokszor a kitöltés során tisztázódtak.
Az önértékelésük által azt is felismerik, hogy ki melyik feladattípusban érzi magát legotthonosabban.
Olyan rejtett, nem kommunikált problémákat is felszínre hozott az (ön)értékelő lap, mely későbbi szakmai javulást eredményezett a tanárok oldalán.
Az (ön)értékelő lapok segítik a diákokat saját maguk kritikus szemléletére, és az értékelés egyirányúságát, a tanár egyedüli értékelési pozícióját megváltoztatják. Érdekes diskurzus alapja, amikor a tanár is kitölti a feladatlapot, és a tanulóval megbeszéli a különbség okait és a miérteket.

Az (ön)értékelő lapok A/4 méretűek, fekete-fehérben készültek, hogy az iskolai sokszorosítás könnyen kivitelezhető legyen.