„Liliomok kertje. Már ez a cím is azt jelzi előre, hogy elkerített, belső világba kapunk belépőt. A megszemélyesített héber susan és a latin lilium szökken szárba, hogy bemutassa egy csudálatos virág jelbeszédét. Ez a képeskönyv ugyanis annak bizonysága, hogy a teremtett világ nem ismerhető meg sem objektív, sem szubjektív módon, csak a személyes találkozásban, ahol a szeretet nyit kaput az igaz ismeretre. Ezt támasztják alá a megszemélyesített liliom szép és hiteles vallomásai, amelyek a szentekkel való kapcsolat érintettségében születtek.” (Dr. Békési Sándor)

„Paál Zsuzsanna Liliomok kertje című kötetének műfaja nehezen meghatározható. Befogadása egyrészt intellektuális élmény, hiszen műelemző-igénnyel felvázolja az olvasónak a liliom-motívum jelentésrétegeit, különféle előfordulásait a képzőművészetben, irodalomban. Másrészt esztétikai élmény, hiszen a szerző szépirodalmi igénnyel teszi mindezt, nagyfokú líraisággal. Mindezeken túl mélyen spirituális élmény, ahol kép és szöveg elmélkedésre, megállásra, meditációra késztet.” (Horváth Dániel)

„Aki a szerzőt ismeri, tudja, hogy az, ahogyan a világot szemléli, meghökkentő, különleges, rendkívül egyedi. Egyszóval: művészi, de semmiképpen sem a szó elvontságot hangsúlyozó értelmében. Művészi úgy, hogy rejtett összefüggésekre lesz figyelmes, és olyan nézőpontokat nyit meg, fedez fel, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elsiklani. A kötet koncepciójára, formájára, nyelvére egyaránt érvényes ez, és a különös hatás, amelyet a mű befogadása kelt, minden bizonnyal ebből eredeztethető.” (Horváth Dániel)

„A Liliomok kertje gazdag és burjánzó vidék, amelynek felfedezése közben az olvasó különleges kaland részese lesz, hiszen rá- rádöbben, hogy ez a motívum mennyire jelen van a maga életében is. E sorok írójában legalábbis rendre a legszemélyesebb emlékeket hívta elő egy-egy bekezdés. Hiszen a liliom ott van a cserkészjelvényben, középiskolai címerben, sőt egy kert emlékében is. Érdekes hatásmechanizmus ez, mert egyénre szabottan válik az élmény rendkívül személyessé. Ami a kötetnek az intellektuális-esztétikai-spirituális rétegeit átszövi, az a szokatlanul feminin lírai hang, amely olykor magának a virágnak a helyzetéből csendül fel, máskor egy meghatározhatatlan elbeszélő szólal meg általa.” (Horváth Dániel)

„Liliomok kertje – kétértelmű cím. Mert ez lehet egy kert, amelyben liliomok vannak, de lehet egy olyan kert is, amely a liliomoké. Ez utóbbi esetben mi található a kertben? Talán mi magunk, emberek? Az érzéseink? A hitünk? A kultúránk? Paál Zsuzsanna kötete mindkét olvasatnak lehetőségét kínálja. Egy lélegzettel elolvasható. Egy mély, üdítő, megtisztító lélegzettel. És mivel ilyet manapság talán ritkán élünk át, igencsak érdemes többször kézbe venni.” (Horváth Dániel)

 

Paál Zsuzsanna: Liliomok kertje

 

Kossuth Kiadó, 2019

Kulturális botanika. Paál Zsuzsanna könyvében liliomokat kelt életre és beszéltet önmagukról, így hívja fel a figyelmünket e virág számtalan természetes és művészi megjelenési formájára, jelentésére, szimbolikájára.

A kötet egy képzőművész gyönyörűen illusztrált, lírai, érzékeny alkotása. A mű középpontjában egy virág áll, amelyet a szerző megszemélyesít, különböző szerepeket ruház rá, festmények és műalkotások kontextusában tárgyal. Több tulajdonság, jelkép rejlik egy és ugyanazon virágban.

Paál Zsuzsanna egyedi látásmóddal rendelkezik: a festmények szemlélésének és befogadásának a megszokottól eltérő értelmezésével.