Prezentáció, kiselőadás KÉPES (ön)értékelő lap.
Négy témakörre osztható: 1.információ gyűjtés, 2.rendszerezés, 3.előadásmód, 4.információ átadás

Prezentáció, kiselőadás SZÖVEGES (ön)értékelő lap.
A szöveges értékelőlapot a tanár olvassa fel. Egyszerre csak egy sort. Miután a tanulók bejelölték a saját válaszukat a vizuális értékelőlapon, akkor haladjunk csak tovább a következő pontra.

Projekt feladat KÉPES (ön)értékelő lap.
Projekt feladat
egyik lényeges eleme a csapatmunka. A diák többiekhez fűződő viszonya, önmagának az elhelyezése a diáktársak között. Értékelési szempont még a motiváció, szakmai elégedettség és sikerélmény.

Projekt feladat SZÖVEGES (ön)értékelő lap.
Az (ön)értékelő lapok kiosztásánál érdemes egy rövid bevezetést tartani a tanulóknak, hogy ez másfajta értékelési módszer, mint amit megszoktak, ettől nem függ az osztályzatuk. Ez nem külső minősítés.

Alkotó feladat KÉPES (ön)értékelő lap, TÉRbeli ábrázolás
Értékelés szempont a formagazdagság, anyaghasználat, térbeli ábrázolás.

 

A kitöltött (ön)értékelő lapok áttanulmányozása után, ha sok tanulónál felmerül ugyanaz a nehézség, ez visszajelzés számunkra, hogy a következő alkalommal ezt a típusú feladatot máshogyan fogalmazzunk meg. Az értékelőlap tanulságát saját művészetpedagógiai módszertanunk finomítására használhatjuk fel.

A vizuális önértékelő lapok a múzeumpedagógia területén is alkalmazhatóak. A múzeumpedagógus számára visszajelzést ad, hogy a kiállítás anyaga mennyire befogadható vagy inspiráló.

 

A friss élmények hatására érdemes a lapokat kitölteni, evvel zárni a foglalkozást.

Vizuális értékelőlapok

 

Az (ön)értékelőlapok két részből állnak: szöveges rész, amelyet a tanár olvas fel, ebből egy példányt kell kinyomtatni, és egy vizuális,
mely minden tanuló számára kinyomtatható.

A lapok kitöltése előtt fontos elmondani a diákoknak, hogy ez nem minősítő értékelés, hanem a feladat során tapasztalt saját élményeiket, saját benyomásaikat kell átgondolniuk, és ennek megfelelően kitölteni a feladatlapot.

A lapok kitöltése színes ceruzával, filccel is történhet, amely alkotási lehetőség is egyben. Megőrizve a célt, hogy a válaszadás egyértelmű legyen, és a kiválasztott értékelési skála jól látható visszajelzést adjon
a tanárnak, és a diáknak.

Ez lehetőséget ad a tanulókkal való személyesebb kommunikációra,
egy-egy probléma rákérdezésére, és közös megoldás megtalálására.
A lapok piktogram szerű figurái nem nélkülözik a finoman elrejtett humort, mely segít a lapok jó hangulatú, őszinte válaszadására.
Levéve a tanulókról, az értékeléssel kapcsolatos esetleges negatív attitűdök terhét.

Vizuális kultúra tantárgyat tanító kollégák számára van lehetőség tanórai munkában az (ön)értékelőlapjaim ingyenes kipróbálása,
és használata.
Kérem, vegyétek fel a kapcsolatot velem, és írjatok, melyik típusú értékelőlapokat szeretnétek használni, és küldök Nektek email-en.