Prezentáció, kiselőadás KÉPES (ön)értékelő lap
Négy témakörre osztható: 1. információgyűjtés, 2. rendszerezés, 3. előadásmód, 4. információátadás

Prezentáció, kiselőadás SZÖVEGES (ön)értékelő lap
A szöveges értékelőlapot a tanár olvassa fel, egyszerre csak egy sort. Miután a tanulók bejelölték a saját válaszukat a vizuális értékelőlapon, haladjunk tovább a következő pontra.

Projektfeladat KÉPES (ön)értékelő lap
A projektfeladat
egyik lényeges eleme a csapatmunka, a diák többiekhez fűződő viszonya, saját magának az elhelyezése a diáktársak között. Értékelési szempont még a motiváció, szakmai elégedettség és a sikerélmény.

Projektfeladat SZÖVEGES (ön)értékelő lap
Az (ön)értékelő lapok kiosztásánál érdemes egy rövid bevezetést tartani a tanulók számára arról, hogy ez egy másfajta értékelési módszer, mint amit megszoktak, ettől nem függ az osztályzatuk. Ez nem külső minősítés.

Alkotó feladat KÉPES (ön)értékelő lap, TÉRbeli ábrázolás
Értékelés szempont a formagazdagság, anyaghasználat, térbeli ábrázolás.

 

A kitöltött (ön)értékelő lapok áttanulmányozása után, ha sok tanulónál felmerül ugyanaz a nehézség, ez visszajelzés számunkra, hogy a következő alkalommal ezt a típusú feladatot máshogyan fogalmazzunk meg. Az értékelőlap tanulságát saját művészetpedagógiai módszertanunk finomítására használhatjuk fel.

A vizuális önértékelő lapok a múzeumpedagógia területén is alkalmazhatóak. A múzeumpedagógus számára visszajelzést ad arról, hogy a kiállítás anyaga mennyire befogadható vagy inspiráló.

 

A friss élmények hatására érdemes a lapokat kitölteni, és ezzel zárni a foglalkozást.

Vizuális értékelőlapok

 

Az (ön)értékelőlapok két részből állnak: szöveges rész, amelyet a tanár olvas fel, ebből egy példányt kell kinyomtatni, és egy vizuális,
mely minden tanuló számára kinyomtatható.

A lapok kitöltése előtt fontos elmondani a diákoknak, hogy ez nem minősítő értékelés, hanem a feladat során tapasztalt saját élményeiket, saját benyomásaikat kell átgondolniuk, és ennek megfelelően kitölteni a feladatlapot.

A lapok kitöltése színes ceruzával, filccel is történhet, amely alkotási lehetőség is egyben. Megőrizve a célt, hogy a válaszadás egyértelmű legyen, és a kiválasztott értékelési skála jól látható visszajelzést adjon
a tanárnak és a diáknak.

Ez lehetőséget ad a tanulókkal való személyesebb kommunikációra,
egy-egy probléma rákérdezésére és közös megoldás megtalálására.
A lapok piktogramszerű figurái nem nélkülözik a finoman elrejtett humort, mely segít a lapok jó hangulatú, őszinte válaszadására,
levéve a tanulókról az értékeléssel kapcsolatos esetleges negatív attitűdök terhét.

Vizuális kultúra tantárgyat tanító kollégák számára lehetőség nyílik az (ön)értékelőlapjaim ingyenes kipróbálására és használatára tanórai munkában.
Kérem, vedd fel velem a kapcsolatot, és jelezd, hogy melyik típusú értékelőlapot szeretnéd használni, és én azt elküldöm neked emailben.